Kompendium wiedzy o informatyce (kiedyś i teraz)
IT very-concise-encyclopedia
Ze szczegolnym uwzględnieniem informatyki bankowej
oraz historii informatyki światowej
istnieje od 25 września 2007 roku - Update: December  (grudzień)  2016 v.3
wszystkie teksty bez znaku[K]) napisane są przez dra Z.Ryznara i są dostępne na licencji
all papers have been written by the Author (except for signed [K]) and are licenced as below
Creative Commons noncommercial- Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0Unported
Licencja Creative Commons

OGÓLNE
JĘZYKI SPECYFIKACYJNE (propozycje autora)
SPECIFICATION LANGUAGES (Author's proposals)

INFORMATYKA BANKOWA

ŚWIATOWE KALENDARIUM INFORMATYKI WSZECHCZASÓW

ZARYS HISTORII PROGRAMOWANIA ELEKTRONICZNYCH MASZYN CYFROWYCH

BAZY DANYCH - HURTOWNIE DANYCH - OLAP
HISTORIA JĘZYKÓW PROGRAMOWANIA do 1971 r.   wg Jean Sammet

KALENDARIUM - TIMELINES

RÓŻNE
  • 100 lat firmy IBM (wersja pierwotna artykułu opublikowanego 29 marca 2011 w ComputerWorld)

Pakiet Stron domowych Z.Ryznara

forum dyskusyjne n/t historii informatyki

Zapraszam na mój blog

Kontakt - email       zygmunt.ryznar@gmail.com


index sitemap advanced
site search by freefind
Wprowadź dowolny wyraz lub zwrot związany z tą witryną

foxyform